Ha feliratkozik hírleve- lünkre, nem marad le akcióinkról, és részt vehet ingyenes  e-mail mini kurzusunkon, a- melyből megtudhatja, mire kell ügyeljen, ha fordíttatni szeretné do- kumentumait.Név:*
E-mail:*

Partnereink:

Előfordult már  Önnel, hogy  sürgősen, kiváló minőségben de mégis megfelelően kedvező áron szeretett volna fordíttatni? Hogy nem tudta, kihez is  fordulhatna, aki azonnal vállalja a munkát, garantáltan jó minőséget ad, és a pénztárcáját  sem meríti le?

Ismerjük azt a helyzetet, amikor  szorít az  idő, mégis  tökéletes  munkát  kell  végezni. Fordító munkatársaink egytől egyik   magasan képzett, nagy  gyakorlattal  rendelkező fordítók,  nagy  részük  anyanyelvi munkatárs. Képesek vagyunk  rendkívül  gyorsan  reagálni  az  Ön  online  rendelésére,  és  szinte  azonnal  megkezdeni a  fordítási  munkát. Mindezt úgy, hogy  áraink sem extra  magasak. Tudjuk, hogy  Önnek mire  van  szüksége, és  hogy  hogyan  szolgáljuk ki  Önt. Munkatársunk várja  megrendelését a  nap 24  órájában a hét  minden napján.  Nálunk  nincs többnapos  ünnep,  azonnal  reagálunk  kérésére.    Biztos  lehet  benne, hogy  irodánk a  legjobb árat  kínálja  Önnek, a legjobb minőség mellett. Megrendeléskor  a  megrendelési  űrlapról indulva  azonnal el tudja  küldeni irodánkba a  fordítandó  dokumentumot, biztonságos  e-mailes  kapcsolaton keresztül. Cégünk adatvédelmi és adatbiztonsági okokból nem támogatja a  webes dokumentum küldést és feltöltést. 

Irodánk az alábbi nyelveken vállal tolmácsolást és fordítást:

I. nyelvcsoport, gyakori európai nyelvek:

angol, német, francia, olasz, spanyol, cseh, szlovák, román, orosz

II. nyelvcsoport, ritkább európai nyelvek:

horvát, lengyel, ukrán, szerb, svéd, dán, holland, norvég, görög, portugál
szlovén, finn, észt, lett, litván, bolgár, török, macedón

III. nyelvcsoport, keleti és ritka nyelvek:

kínai, arab, japán, héber, koreai, kazah, mongol, vietnámi, thai

Szakterületek:

általános üzleti, gazdasági, marketing, PR, műszaki

idegenforgalmi, igazságügyi, jogi, egészségügyi 

mezőgazdasági, informatikai, IT 

szoftver fordítás, weboldal fordítás 

természettudományi, tudományos

irodalmi műfordítások, vegyipar

gyógyszeripari, környezetvédelmi

SZAKTERÜLETEK:

Szakképzett, specializált fordítói csapatunk több évtizedes szakmai tapasztalatával, valamint belső minőségbiztosítási rendszerünk segítségével garantáljuk fordításaink állandóan magas minőségét. A kiváló minőség érdekében kettős szakmai szűrőt használunk – szakosodott fordítóink mellett minden esetben szakterületenként specializált rektorok biztosítják munkánk minőséget. Fordításainkat 100%-os visszafizetési garanciával végezzük (lásd részletek).

A fordítási feladatokat az alábbi szakterületen jártas kollégák végzik:

 • Gazdasági fordítás
 • Jogi fordítás
 • Műszaki fordítás
 • Pénzügyi fordítás
 • Pályázati fordítás
 • Szakbizonyítvány fordítás, hivatalos okmányok fordítása
 • Honlap fordítás
 • Informatikai fordítás
 • Orvosi / Gyógyszeripari fordítás
 • Szépirodalmi fordítás
 • Egyéb fordítások

Gazdasági fordítás | üzleti szakfordítás

Magas színvonalon, de elérhető áron vállaljuk gazdasági, üzleti dokumentumok, így többek között pályázatok, szabályzatok, üzleti marketingtervek, uniós pályázatok és minőségbiztosítási nyilatkozatok fordítását. A kiváló minőség érdekében kettős szakmai szűrőt használunk – szakosodott fordítóink mellett minden esetben szakterületenként specializált rektorok biztosítják munkánk minőséget. Fordításainkat 100%-os visszafizetési garanciával végezzük (lásd részletek).

Gazdasági szövegek fordításánál figyelembe veendő tudnivalók illetve problémák

Magyarországon a rendszerváltás előtt részben hiányosan tanították az egyetemes közgazdasági fogalmakat. Ennek következtében egy, a piaci alapfogalmakat más nyelvezetben használó szakfordítói nemzedék nőtt fel. További probléma a fejlődéssel lépést tartani nem tudó, szabványosítatlan terminológia gyakori elégtelensége és pontatlansága. Nagyon sok az új terminus és következésképpen számos idegen- és kölcsönszó kerül a magyar szövegekbe. Ezek közül sok kiküszöbölhető lenne, mint például rekonstrukció (újjáépítés), management (vezetés), marketing (piackutatás), urbanizáció (városfejlesztés), szektorális (ágazati) stb. Mi ezért építettük fel a saját minőségbiztosítási rendszerünket, ami egyfajta szűrőként szolgál a nagy létszámú szakfordítók körében. Ezáltal próbáljuk Önnek a legjobb szakmai minőséget nyújtani.

 Az egyes gazdasági fordításokat minden esetben az adott nyelvet magas szinten beszélő gazdasági fordítók, szakfordítók és lektorok bevonásával teljesítjük.

Fordítóirodánk nagy tapasztalattal rendelkezik a hivatalos, gazdasági fordítások elkészítésében (referenciáink). A következő dokumentumtípusok jól jellemzik munkánk természetét:

 • Társasági szerződés fordítás, cégbírósági végzés fordítás, aláírási címpéldány fordítás, alapító okirat fordítás, cégkivonat fordítás, működési szabályzat fordítás
 • vállalkozási szerződés fordítás, szerződés fordítás
 • közgyűlési jegyzőkönyv fordítás, közjegyzői okirat fordítás,
 • munkaköri leírás fordítás, munkaszerződés fordítás
 • munkavédelmi szabályzat fordítás,munkavédelmi leírás fordítás
 • uniós pályázat fordítás, pályázati kiírás, pályázati űrlap, pályázati adatlap fordítás, költségvetés fordítás
 • üzleti terv fordítás, pénzügyi terv fordítás, marketing terv fordítás, eredmény kimutatás fordítás, gazdasági jelentés fordítás, piacelemzés fordítás
 • üzleti jelentés fordítás, könyvvizsgálói jelentés fordítás
 • közbeszerzés fordítás, ajánlattételi felhívás, árajánlat fordítás
 • éves mérleg fordítás, éves beszámoló fordítás, számla fordítás, könyvviteli irat fordítás, pénzügyi jelentés fordítás, mérleg kimutatás fordítás, könyvvizsgálói jelentés fordítás, éves beszámoló fordítás
 • minőségbiztosítási anyagok fordítását: minőségbiztosítási dokumentáció, minőségbiztosítási terv fordítás, minőségügyi kézikönyv fordítás, tanúsítvány fordítás,
 • minőségbiztosítási jelentés fordítás, szabvány fordítás, biztonsági adatlap fordítás
 • oktatási anyag fordítás, tananyag fordítás
 • könyvfordítás, katalógus fordítás

Jogi fordítás | igazságügyi szakfordítás

Magas színvonalon, versenyképes áron vállaljuk jogi, igazságügyi dokumentumok, szerződések, periratok, bírósági határozatok, rendőrségi jegyzőkönyvek jogi fordítását.

Az egyes jogi fordításokat minden esetben az adott nyelvet magas szinten beszélő jogi fordítók, szakfordítók és lektorok bevonásával teljesítjük. Fordításainkat 100%-os visszafizetési garanciával végezzük (lásd részletek).

Fordítóirodánk már nagy tapasztalattal rendelkezik a hivatalos, jogi fordítások elkészítésében:

adásvételi szerződés fordítás, üzletrész adásvételi szerződés fordítás, bérleti szerződés fordítás, megbízási szerződés fordítás, szolgáltatói szerződés, biankó szerződés, vállalkozási szerződés fordítás társasági szerződés, munkavédelmi szabályzat, munkaszerződés fordítás, vállalkozói szerződés fordítás, vezetői munkaszerződés, alvállalkozói szerződés fordítás, márkakereskedői szerződés, szabadalmi leírás fordítása tulajdoni lap másolat, hitelszerződés fordítás, lízingszerződés fordítás, bankkölcsön pályázat és szerződés, fizetési meghagyás, szállítói keretszerződés, fordítása perirat fordítás, bírósági irat fordítás, rendőrségi és bírósági határozat fordítás, idézés, jogsegélykérelem, bírósági és rendőrségi jegyzőkönyv, hagyatéki végzés, házassági vagyonjogi szerződés, fizetési meghagyás, jogi meghatalmazás, bankgarancia, közösségi vámjog, vámpapírok fordítása Cégiratok és cégkivonatok hiteles fordítása az alábbi törvényi hivatkozás alapján: 

"24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról: 6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak"

Nálunk minden fordítást az adott szakterületet kiválóan ismerő szakfordító végez. A jogi, kereskedelmi és pénzügyi, közgazdasági fordításokat képzett jogászok, elismert nemzetközi szakemberek végzik, a műszaki anyagok fordítását pedig a gazdaság minden területén évtizedes tapasztalatokkal rendelkező, nyelvileg kiválóan képzett szakmérnökök látják el. Mielőtt Ön az elkészült anyagot átvenné, irodánk magasan kvalifikált belső munkatársai többszöri alaki és tartalmi ellenőrzésnek vetik alá.

Jól felkészült, idegen nyelveket beszélő szakreferenseink a munka megrendelésétől kezdve a fordítás elkészüléséig figyelemmel kísérik megbízását. Már a munka megkezdése előtt tisztázzák Önnel a fordítással kapcsolatos elvárásait és szükség esetén egyeztetik a speciális szakkifejezéseket.

Kérésére elkészítjük anyagainak fordítóirodánk hivatalos záradékkal ellátott fordítását, valamint a dokumentumok fénymásolatának közjegyzői hitelesíttetését. 

Hivatalos fordítás, záradékolás 

A jelen hatályos jogszabályi rendelkezések alapján (24/1986. MT rendelet) hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet, így arra fordítóiroda nem jogosult.

De irodánk vállalja, hogy a hitelesítendő okiratát lefordítjuk , majd az OFFI-nál hitelesítjük, így sokkal gazdaságosabban juthat hozzá hiteles fordításaihoz. 

Nem minden esetben szükséges a hiteles fordítás, a független fordítóirodák záradékolt, nagy körültekintéssel elkészített hivatalos fordításait számos helyen elfogadják, de mielőtt megbízna minket a fordítással, kérjük érdeklődjön a hiteles fordítást igénylő hivatalnál vagy befogadó intézménynél!

A hivatalos fordítást a TRANSSOLUTION fordítóiroda saját nyomtatványára készíti el,  elkészítésekor a lefordított és lektorált anyagokat záradékkal, illetve az iroda száraz bélyegzőjével látja el. A záradék tartalmazza a fordítás eredeti dokumentummal való tartalmi és szerkezeti egyezőségét. A záradék elkészítését követően a kész anyag átvétele postai úton vagy személyesen történhet.  


 Fordítások hitelesítése


A jelen hatályos jogszabályi rendelkezések alapján (24/1986. MT rendelet) hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet, így arra fordítóiroda nem jogosult.

De irodánk vállalja, hogy a hitelesítendő okiratát lefordítjuk , majd az OFFI-nál hitelesítjük, így sokkal gazdaságosabban juthat hozzá hiteles fordításaihoz. 

Nem minden esetben szükséges a hiteles fordítás, a független fordítóirodák záradékolt, nagy körültekintéssel elkészített hivatalos fordításait számos helyen elfogadják, de mielőtt megbízna minket a fordítással, kérjük érdeklődjön a hiteles fordítást igénylő hivatalnál vagy befogadó intézménynél!Lektorálás

Nyilvánosság elé készülő, nagy jelentőségű; illetve anyagi és jogi kihatással bíró szövegek fordításánál mindenképpen elkészítjük a szakmai lektorálást, ami a fordítói ár 40%-a, a nyelvi lektorálás díja a nálunk elkészített fordításokra díjmentes. Az elkészült fordítás a szerkesztői és korrektori munkában gyakorlott független (nem az eredeti fordítást végző) kontrollszerkesztőhöz, lektorhoz kerül, aki azt nyelvhelyességi és/vagy szakmai szempontból ellenőrzi.

Nálunk a lektorálás önálló szolgáltatásként is igényelhető. Amellett, hogy az általunk elkészült fordításokat minőség ellenőrzésnek vetjük alá, lektori szolgáltatást kínálunk bármilyen nyelvi fordításra. Ezért a külön szolgáltatásért irodánk az esetek többségében a fordítási díj  40-50 %- át számítja fel a szakszöveg nehézségétől függően. A lektorálás elvégzése mindenképpen a fordítás minőségét szavatolja, értékét annak tovább emeli.


Szószedet, fordítást segítő adatbázis

A fordítóiroda által felépített minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy az Ön szakfordítása olyan fordítóhoz kerül, aki rendelkezik az adott szakterületre jellemző szókinccsel. Ezért kérjük, ha nagy jelentőségű, anyagi illetve jogi kihatással bíró fordítási igényről van szó, küldje el a szöveghez tartozó speciális szószedetet, hogy az elkészült fordítást az adott szakterülethez tudjuk alakítani. Ha nem rendelkeznének szógyűjteménnyel, akkor mi elkészítjük Önnek azt a fordítói adatbázist, amivel a későbbi fordítások esetén is dolgozunk, hogy a fordítások minősége egyöntetű és konzekvens legyen.